Prezydium Okręgowej Rady

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 13 styczeń 2020 r

Uchwała Nr 810/VII P/20 w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu do pracy wkomisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez WyższąSzkołę Gospodarki w Bydgoszczy:– kurs specjalistyczny „Leczenie [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 16 grudnia 2019 r

Uchwała Nr 805/VII P/19 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków KomisjiSocjalnej z dnia 10.12.2019r na ogólną sumę : 3050.00 zł brutto (trzy tysiącepięćdziesiąt 00/100 ).Aneks Nr 4 z dnia 16 grudnia 2019r. do Uchwały Nr 570/VIIP/18 z [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 11 listopada 2019 r

Uchwała Nr 788/VII P/19 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnejz dnia 12.11.2019r na ogólną sumę : 12050.00 zł brutto (dwanaście tysięcy pięćdziesiąt00/100 ).Uchwała Nr 789/VII P/19 w sprawie delegowania [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 11 października 2019 r

Uchwała Nr 773/VII P/19 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnejz dnia 8 października 2019 roku na ogólną sumę : 4250.00 zł. ( cztery tysiące dwieściepięćdziesiąt 00/100 ).Uchwała Nr 774/VII P/19 w sprawie przyznania [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 11 września 2019 r

UCHWAŁA Nr 767/VII P/19 w sprawie: wydania zaświadczenia po odbytym przeszkoleniupo przerwie w wykonywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach wwykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej( jednej pielęgniarce). [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 13 września 2019 r

Uchwała  Nr 768/VII P/19 w sprawie wydania skierowania do odbycia przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach, w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej( [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 28 sierpnia 2019 r

Uchwała Nr 766/VIIP/2019 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzącychkształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu specjalistycznego Wykonanie iinterpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych organizowanego przez [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 13 sierpnia 2019 r

Uchwała Nr 758 /VII P/19 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnejz dnia 13 sierpnia 2019 roku na ogólną sumę : 12.050,00 zł brutto (dwanaście tysięcypięćdziesiąt 00/100 ).Uchwała Nr 759/VII P/19 w sprawie [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 19 lipca 2019 r

Uchwała Nr 743/VII P/19 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnej z dnia 9 lipca 2019 roku na ogólną sumę : 2250.00 zł brutto (dwa tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100 ). Uchwała Nr 744/VII P/19 w sprawie [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 17 czerwca 2019 r

Uchwała Nr 732/VII P/19w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnej zdnia 11 czerwca 2019 roku na ogólną sumę : 6900 zł brutto (sześć tysięcy dziewięćset00/100 ).Uchwała Nr 733/VII P/19 w sprawie uwolnienia środków [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 3 czerwca 2019 r

UCHWAŁA Nr 731/VIIP/19 w sprawie wydania zaświadczenia po odbytym przeszkoleniupo przerwie w wykonywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach wwykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej ( jednej pielęgniarce). [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 15 maja 2019 r

Uchwała Nr 716/VII P/19w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnej zdnia 14 maja 2019 roku na ogólną sumę : 6100.00 zł brutto (sześć tysięcy sto00/100).Uchwała Nr 717/VII P/19 w sprawie oddelegowania i pokrycia kosztów [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 10 kwietnia 2019 r

Uchwała Nr 691/VII P/19 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnejz dnia 9 kwietnia 2019 roku na ogólną sumę : 3050.00 zł brutto (trzy tysiące pięćdziesiąt00/100 ).Uchwała Nr 692/VII P/19 w sprawie zakupu figurek [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 15 marca 2019 r

Uchwała Nr 670/VII P/19w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnej zdnia 12 marca 2019 roku na ogólną sumę : 6750 zł. brutto ( sześć tysięcy siedemsetpięćdziesiąt 00/100).Uchwała Nr 671/VII P/19 w sprawie dofinansowania [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 15 lutego 2019 r

Uchwała Nr 650/VII P/19w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnej zdnia 12 lutego2019 roku na ogólną sumę : 3850 zł brutto (trzy tysiące osiemsetpięćdziesiąt 00/100 ).Uchwała Nr 651/VII P/19 w sprawie zmiany, składu [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 11 stycznia 2019 r

Uchwała Nr 634/VIIP/19w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnej zdnia 08 stycznia 2019 roku na ogólną sumę : 2.250,00 ( dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt00/100).Uchwała Nr 635/VIIP/19 w sprawie wydania zaświadczenia po [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 14 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 620/VII P/18 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnejz dnia 11.12.2018r. na ogólną kwotę : 2.400,00 ( dwa tysiące czterysta zł 00/100 ).Uchwała Nr 621/VII P/18 w sprawie zmiany składu Członkowskiego Komisji [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 16 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 603/VII P/18 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnejz dnia 13.11.2018r. na ogólną kwotę : 3050 zł. brutto ( trzy tysiące pięćdziesiąt zł 00/100 ).Uchwała Nr 604/VII P/18 w sprawie zmiany, składu [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 11 październik 2018 r.

Uchwała Nr 589/VII P/18 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnejz dnia 09.10.2018r. na ogólną sumę : 3850.00 zł. brutto ( trzy tysiące osiemsetpięćdziesiąt zł 00/100 ).Uchwała Nr 590/VII P/18 w sprawie sfinansowania [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 14 września 2018 r.

Uchwała Nr 577/VII P/18 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnejz dnia 14.09.2018r. na ogólną sumę : 6000.00 zł. brutto ( sześć tysięcy zł 00/100 ).Uchwała Nr 578/VIIP/18 w sprawie wydania zaświadczenia po odbytym [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 20 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr 566/VII P/18 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnejz dnia 14 sierpnia 2018 roku na ogólną sumę : 800.00 zł. brutto ( osiemset zł 00/100 ).Uchwała Nr 567/VII P/18 w sprawie wydania skierowania do odbycia [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 10 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr 565 /VIIP/2018 w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotówprowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych przez KLINIKA FFX –Grażyna Maria Nowak zmiana dotyczy wpisu danych do rejestru podmiotów [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 26 lipca 2018 r.

Uchwała Nr 559/VII P/18 w sprawie przyznania pomocy finansowej - zapomogi dlapracownika biura OIPiP z siedzibą w Rzeszowie. Pomoc finansowa nie zostałaprzyznana zgodnie z zapisem w Regulaminie Komisji Socjalnej.Uchwała Nr 560/VII P/18 w sprawie [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 13 lipca 2018 r.

Uchwała Nr 550/VII P/18 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnejz dnia 10 lipca 2018 roku na ogólną sumę : 3050.00 zł brutto (trzy tysiące pięćdziesiątzł.00/100 ).Uchwała Nr 551/VII P/18 w sprawie wskazania [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 15 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr 538/VII P/18 w sprawie pokrycia kosztów remontu budynku OIP iP – likwidacji szkód powstałych w wyniku osuwania się budynku (realizacjazaleceń pokontrolnych ).Uchwała Nr 539/VII P/18 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 14 maja 2018 r.

Uchwała Nr 515/VII P/18 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków KomisjiSocjalnej z dnia 13 marca 2018 roku na ogólną sumę : 800 zł ( osiemsetzł.00/100).Uchwała Nr 516/VII P/18 uwolnienia środków finansowych budżetu Komisji ds.Domów [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 13 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 491/VII P/18 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnejz dnia 10 kwietnia 2018 roku na ogólną sumę : 3050 zł brutto (trzy tysiącepięćdziesiąt 00/100 ).Uchwała Nr 492/VII P/18 w sprawie zmiany nazwy oraz [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 17 marca 2018 r.

Uchwała Nr 473/VII P/18 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków KomisjiSocjalnej z dnia 13 marca 2018 roku na ogólną sumę : 3850.00 zł brutto ( trzytysiące osiemset pięćdziesiąt 00/100 ).Uchwała Nr 474/VII P/18 w sprawie uruchomienia [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 15 lutego 2018 r.

Uchwała Nr 451/VII P/18 w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do prac wkomisji egzaminacyjnej - Kursy specjalistyczneProgramy dla pielęgniarek1.Leczenie ran2.Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie3. Szczepienia [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 12 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr 443/VII P/18 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnejz dnia 09.01.2018r. na ogólną sumę : 6450 zł brutto (słownie ; sześć tysięcy czterystapięćdziesiąt 00/100 )Uchwała Nr 444/VIIP/18 w sprawie uwolnienia [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 15 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr 423/VII P/17 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnejz dnia 12.12.2017r. na ogólną sumę : 7 800.00 zł brutto (słownie ; siedem tysięcyosiemset 00/100 )Uchwała Nr 424/VII P/17 w sprawie zmiany składu [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 15 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 416/VII P/17 w sprawie uwolnienia środków finansowych z Komisji ds.Pielęgniarstwa Diagnostycznego na zorganizowanie Konferencji „ Bezpieczeństwo pracypielęgniarki w pracowni diagnostycznej”, która odbędzie się 11 grudnia [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 8 listopada 2017 r.

Uchwała Nr 402/VII P/17 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzącychkształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, prowadzonego przez Interrete Sp. z o.o.w sprawie uruchomienia szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 11 października 2017 r.

Uchwała Nr 388/VII P/17 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnejz dnia 10.10.2017r. na ogólną sumę : 15 750 zł brutto ( piętnaście tysięcy siedemsetpięćdziesiąt 00/100 ).Uchwała Nr 389/VII P/17 w sprawie pomocy [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 12 września 2017 r.

Uchwała Nr 372/VII P/17 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnejz dnia 12.09.2017r. na ogólną sumę : 14 700 zł brutto (czternaście tysięcy siedemset 00/100).Uchwała Nr 373/VII P/17 w sprawie wydania skierowania do [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 11 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr 361/VII P/17 w sprawie pomocy finansowej - zapomogi dla pielęgniarki zOIPiP w Toruniu. Pomoc finansowa przyznana została w wysokości 200 zł. brutto.Uchwała Nr 362/VII P/17 w sprawie uwolnienia środków finansowych z Komisji [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 18 lipca 2017 r.

Uchwała Nr 355/VII P/17 w sprawie wydania zaświadczenia po odbytym przeszkoleniupo przerwie w wykonywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach wwykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej ( 2 pielęgniarkom).Uchwała Nr [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 14 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 353/ VII P/17 w sprawie przyjęcia i realizacji wniosków Komisji Socjalnejz dnia 13.06.2017r na ogólną sumę : 4950 zł brutto ( cztery tysiące dziewięćsetpięćdziesiąt 00/100 ).Uchwała Nr 354/ VII P/17 w sprawie wpisu zmiany [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 9 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 339/VIIP/17 w sprawie wydania skierowania do odbycia przeszkolenia poprzerwie w wykonywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach,w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej( jednej pielęgniarce)Uchwała Nr 340 [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 31 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 338/VII P/17 w sprawie wydania zaświadczenia po odbytym przeszkoleniupo przerwie w wykonywaniu zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latachw wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej( jednej pielęgniarce) [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 11 maja 2017 r.

Uchwała Nr 319/VIIP/17 w sprawie uwolnienia dodatkowych środków finansowychz Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego na zorganizowanie konferencji ,,Jakośćopieki medycznej w aspekcie zdarzeń niepożądanych”, która odbyła się w [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 20 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 318/VIIP/17 w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do prac wkomisji kwalifikacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przezStudium Kształcenia Podyplomowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie:– [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 12 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 301/VIIP/17 w sprawie przyznania Nagrody im. Aliny Pienkowskiej.Uchwała Nr 302/VIIP/17 w sprawie sfinansowania udziału Przewodniczącej i trzech osóbz Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania w IV [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 31 marca 2017 r.

Uchwała Nr 300/VIIP/17 w sprawie przyznania odznaczeń Złoty Czepek i Dyplomów Uznania.Przyznane zostały: 142 -Złote Czepki, 229- Dyplomy Uznania i 1 Honorowy Złoty Czepek. [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 17 marca 2017 r.

Uchwała Nr 297/VII P/17 w sprawie pokrycia kosztów wynajmu busa na przejazd uczestnikówpielgrzymki z Gdańska do Nowego Wieca. Jednodniowa pielgrzymka organizowana jest przezKatolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych w dniu 20 maja [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 10 marca 2017 r.

Uchwała Nr 278/VII P/17 w sprawie uwolnienia środków z Komisji ds. Położnych nakoszty związane z planowanymi wydatkami na organizację IV edycji akcji ,,Mamo, tatonapisz list do mającego urodzić się dziecka” w ramach kampanii społecznej [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 10 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 257/VII P/17 w sprawie pomocy finansowej dla Członków samorządu innychIzb (OIPiP w Rzeszowie). Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 200 zł.Uchwała Nr 258/VII P/17 w sprawie pomocy finansowej dla położnej z OIPiP w [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 13 stycznie 2017 r.

Uchwała Nr 242 /VII P/17 w sprawie pokrycia kosztów przygotowania i zorganizowaniaXXXI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.Uchwała Nr 243/VII P/17 w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do prac wkomisji egzaminacyjnej w [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 16 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 230/VII P/16 w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotówprowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, KORA Centrum SzkoleńMarek Wojda, ul. Kolberga 15, 81-881 Sopot, poprzez dokonanie zmiany wpisu do [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 17 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 210/VII P/16 w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w konferencji w Łodzi,, Analiza przypadków w pielęgniarstwie” dla czterech Członków Prezydium OkręgowejRady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.Uchwała Nr 211/VII P/16 w [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 17 października 2016 r.

Uchwała  Nr 204/VII P/16 w sprawie pomocy finansowej dla członków samorządu innych Izb (Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim).Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 200 zł.Uchwała  Nr 205/VII [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 30 września 2016 r.

Uchwała Nr 185/VII P/16 w sprawie uruchomienia kształcenia podyplomowego w formie kursuspecjalistycznego,, Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” dla położnychUchwała Nr 186/VII P/16 w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 9 września 2016 r.

Uchwała Nr 184/VIIP/16 w sprawie wytypowania przedstawicieli samorządu do pracw komisji postępowania egzaminacyjnego w zakresie kształcenia podyplomowegoprowadzonego przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 12 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr 177/VII P/16 w sprawie wytypowania przedstawicieli samorządu do pracw komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przezINTERRETE Sp. z o.o.– kurs specjalistyczny w zakresie Resuscytacja [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 15 lipca 2016 r.

Uchwała Nr 167 /VII P/16 w sprawie pomocy finansowej dla członków samorządu innych Izb (Izbaw Rzeszowie), pomoc została przyznana w wysokości 200 zł.Uchwała Nr 168 /VII P/16 w sprawie pokrycia kosztów transportu pielęgniarek i położnychz [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 15 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 158 /VII P/16 w sprawie pomocy finansowej dla członków samorządu innychIzb ( Izba Rzeszowska), pomoc finansowa została przyznana w wysokości 200 zł.Uchwały Nr 159/VII P/16 w sprawie wydania zaświadczenia po odbytym przeszkoleniu [...]

Aneks podjęty na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 24 maja 2016 r.

Aneks Nr 3 z dnia 24 maja 2016r. do Uchwały Nr 20/VIIP/15 z dnia 08.12.2015r.W sprawie uruchomienia kształcenia podyplomowego w formie kursu specjalistycznegoi powołania kierownika merytorycznego Kurs specjalistyczny Wykonanie i [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 20 maja 2016 r.

Uchwała  Nr 131 /VII P/16 w sprawie uruchomienia środków finansowych przeznaczonych na działalność komisji Domów Pomocy Społecznej, na organizację konferencji szkoleniowej ,, GENY WROGOWIE CZY PRZYJACIELE”- która odbędzie [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 5 maja 2016 r.

Uchwała Nr  127 /VIIP/16 w sprawie wytypowania przedstawicieli samorządu do prac w komisji kwalifikacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego ,prowadzonego przez KORA Centrum Szkoleń Marek Wojda. Uchwała Nr  128 /VIIP/16 w [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 11 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr 98 /VII P/16 w sprawie pomocy finansowej dla członków samorządu innych Izb (Okręgowej Izby Pielęgniarek w Ciechanowie). Decyzją Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych została przyznana pomoc finansowa w kwocie [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 14 marca 2016 r.

Uchwała  Nr 75/VIIP/16 w sprawie uruchomienia środków finansowych na organizację obchodów XXV-  lecia działalności Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Europejskim Centrum Solidarności        w [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 10 lutego 2016 r.

Uchwała  Nr 46/VII P/16 w sprawie zakupu publikacji nauczania medycznego języka migowego dla pielęgniarek  i położnych pt. ,, Język migowy medyczny, ratownictwo medyczne. Materiały dydaktyczne do nauki, [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 7 stycznia 2015 r.

1. Uchwała Nr 22 /VII P/16 w sprawie pomocy finansowej dla członków samorządu innych Izb .  ( Izby Poznańskiej)2. Uchwała  Nr 23 /VII P/16 w sprawie zakupu szafy metalowej na dokumenty, akta spraw, prowadzonych przez Rzecznika [...]

Uchwały podjęte na zebraniu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w dniu 8 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 1/VII P/15 w sprawie wydania skierowania do odbycia przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej (3 pielęgniarkom).Uchwała Nr 2/VII P/15 w sprawie pomocy finansowej dla członków [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij